رکود صنعت سیمان عمیق تر شده است

رکود صنعت سیمان عمیق تر شده است
 

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس خوزستان ازادامه رکود در صنعت سیمان کشور خبر می دهد و می گوید آمارهای 10 ماهه اول سال جاری نشان می دهد که رکود در صنعت سیمان نسبت به سال قبل عمیق تر شده است. مرتضی لطفی می گوید:« طبق آمارها مصرف سیمان در 10 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش داشته و همچنین تولید کارخانه ها نیز 2 تا 3 درصد افت پیدا کرده است.»

Read more