قيمت گچ

                       قیمت گچ در تاریخ 1400/03/06 بروز گردید.

 

گچ                                         گچ

گچ میکرونیزه برنا  30 كيلويي    گچ سمنان  شمال 30 كيلويي                                                                   

       تماس بگیرید                              185000 ریال

 

 

گچ                                    گچ                        

گچ سيمين سمنان  40 كيلويي         گچ  آزادي 25 كيلويي                                                                                                

             تماس بگیرید                  تماس بگیرید

 

گچ

گچ شهرام  25 كيلويي

تماس بگیرید