قیمت میلگرد

قیمت میلگرد  در تاریخ 98/07/08 بروز گردید.

 

قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir                        قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

ميلگرد 8 – 6 كيلويي                    ميلگرد 10- 7.5 كيلويي

45000  ريال                                        43500  ريال

 

قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir                        قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

ميلگرد 12 – 11 كيلويي                      ميلگرد 14- 15 كيلويي

44000 ريال                                     43500  ريال

 

قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir                        قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

   ميلگرد 16- 19 كيلويي                        ميلگرد 18- 24 كيلويي

43500 ريال                                    43500  ريال

قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir                              قیمت میلگرد - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

ميلگرد 20 – 30 كيلويي                         ميلگرد 22- 36 كيلويي

43500 ريال                                          43500 ريال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *