قیمت پروفیل

قیمت پروفیل در تاریخ 98/07/08 بروز گردید   

 قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir        قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

پروفيل  20*10 – 4.5 كيلويي          پروفيل 25*10 -5.5 كيلويي

62000 ريال                               62000 ريال          

قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir           قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

پروفيل 30*10 – 6.5 كيلويي                 پروفيل 25*25 – 9 كيلويي

 62000 ريال                                 61500  ريال

قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir            قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

پروفيل 20*30 – 9.5 كيلويي          پروفيل 30*50 – 15 كيلويي

61200 ريال                                   61200 ريال

 

قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir            قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

  پروفيل 30*60 – 17 كيلويي               پروفيل 40*40 – 15 كيلويي

61200 ريال                                             61200 ريال    

 

قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir          قیمت پروفیل - فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج www.borj-mb.ir

پروفيل 40*60 -19 كيلويي                  پروفيل 40*80 -23 كيلويي

61200 ريال                                                61200  ريال

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *